9 forskjellige infografikker og når du skal bruke dem [+ infografikkmaler]

By Alexander Lundgreen, Aug 07, 2019

types of infographics

Vil du vite hva slags infografikker som passer best til din informasjon? I så fall er denne guiden for deg.

Infografikklayouten du bruker vil avhenge av målet med infografikken, samt hva slags data du ønsker å visualisere.

Problemet? Det finnes MANGE forskjellige infografikkstiler. Nok til at det kan bli overveldende, spesielt hvis du akkurat har begynt å lage infografikk.

Vi har kategorisert infografikkene i Venngages malutvalg inn i 9 forskjellige typer infografikk.

9 av de mest populære infografikktypene er:

  1. Statistisk infografikk
  2. Informativ infografikk
  3. Tidslinjeinfografikk
  4. Prosess-infografikk
  5. Geografisk infografikk
  6. Sammenlignende infografikk
  7. Hierarkisk infografikk
  8. Listeinfografikk
  9. CV-infografikk

Denne korte videoguiden vil gi deg en oversikt over de 9 forskjellige infografikkene og når de skal brukes:

 

La oss gå inn på hver infografikktype i mer detalj.

1. Statistiske infografikkmaler

Hvis du ønsker å visualisere resultater fra undersøkelser, presentere data fra flere kilder, eller underbygge et argument med relevante tall, så vil en statistisk infografikk passe fint..

En statistisk infografikk setter fokus på tallene dine. Layouten og visualer vil bidra til å fortelle historien bak dataene.  

Historiene dine kan inneholde diagrammer, ikoner, bilder og fengende skrifttyper.

Denne infografikken bruker for eksempel et ikon til å illustrere hver statistikk:

statistical infographic


Og denne statistiske infografikkmalen bruker en kombinasjon av uthevede skrifttyper og fargerike ikoner til å trekke oppmerksomhet mot hver statistikk:

statistical infographic template


Et annet eksempel på en statistisk infografikk som visualiserer data finnes i denne lokale SEO-studien.

Samtidig tar denne statistiske infografikkmalen en mer variert tilnærming. Designet kombinerer sektordiagrammer, ikoner, og en tidslinje:

statistical infographic template


Dersom du har noen få nøkkelstatistikker som du vil legge ekstra vekt på, kan du også velge et mer ukonvensjonelt design.

En boble- eller sky-layout kan få hver statistikk til å skille seg ut, samtidig som du også lager et hierarki av informasjon. Du legger enkelt og greit bare den viktigste statistikken i den største boblen, og deretter minsker du størrelsen på boblene:

statistical infographic template


De beste metodene for å lage statistisk infografikk:

 • Se etter historien bak tallene dine, og la den bli reflektert i designet ditt.
 • Variere de forskjellige datavisualiseringene du bruker – som diagrammer, ikoner og tekst
 • Lag en beskrivende tittel på infografikken som gir en kontekst til tallene dine.
 • Vektlegg nøkkeltall ved å bruke kontrastfarger og ved å legge til et ikon ved tallene.

Ønsker du flere statistiske infografikkmaler og designtips? Les vår guide til å lage statistisk infografikk.

 

2. Informative infografikkmaler

En informativ infografikkmal passer bra dersom du ønsker å tydelig kommunisere et nytt eller spesialisert konsept, eller hvis du skal gi en oversikt over et tema.  

Vanligvis er en informativ inforgrafikkmal delt inn i flere deler med beskrivende overskrifter. Å nummerere hver del vil bidra til å gi flyt til infografikkdesignet. I tillegg ser vi at folk pleier å like infografikker med tall i tittelen.  

Dette er en av våre aller mest populære informative infografikkmaler. Den sørger for at informasjonen er kort med 5 punkter. Beskrivende overskrifter og illustrerende ikoner bidrar til å kommunisere hvert punkt tydelig:

informational infographic template


Men du trenger ikke å følge en kronologisk rekkefølge. Dersom du har en samling av tips eller fakta som ikke har noen rekkefølge, kan du heller gå for et sirkulært layout:

informational infographic template


Bruk designertriks som å endre på farge og retning for å holde folk interessert i infografikken din. Denne informative infografikken veksler for eksempel mellom tre forskjellige bakgrunnsfarger for hver del:

informational infographic template


Å legge inn noen dekorative rammer rundt hver del kan også friske opp et ellers enkelt design. For eksempel har denne infografikkmalen en god balanse mellom det å være dekorativ og funksjonell:

informational infographic template


De beste metodene for å designe informativ infografikk:

 • Gi hver del en beskrivende overskrift slik at informasjonen er tydelig.
 • Gi et nummer til hver del for å sikre informasjonsflyt.
 • Veksle mellom forskjellige farger, visualer og retninger for å holde leserne interessert.
 • Illustrer konsepter ved å bruke ikoner og bilder.

Lær mer om hvordan å oppsummere innhold, som en bloggpost eller en rapport, og presenter den visuelt som en infografikk.

3. Maler til tidslinjeinfografikk

Tidslinjeinfografikk er en effektiv måte å visualisere historien til noe, til å fremheve viktige datoer, eller til å gi en oversikt over hendelse.

Ettersom mennesker pleier å forstå tid romlig, kan visualer, som en tidslinjeinfografikk, bidra til å gi et tydeligere bilde i en tidsramme. Visuelle hjelpemidler som linjer, ikoner, bilder og etiketter bidrar til å fremheve og forklare punkter i tid.

Denne enkle tidslinjemalen vektlegger for eksempel hvert år ved å bruker en større skrifttype. Alle tidspunkter illustreres ved å bruke et fargerikt ikon:

timeline infographic template


Et visuelt triks for å vise utvikling i tid er å bruke farger med gradvis overgang.

Se hvordan den gradvise overgangen i farge i denne tidslinjemalen bidrar til å gi et inntrykk av bevegelse fra fortid til nåtid. De mørkere fargene til venstre leder øynene mot begynnelsen av tidslinjen: 

timeline template


Å veksle mellom forskjellige farger mellom hvert tidspunkt kan bidra til å lede lesernes øyne ned langs tidslinjen:

timeline infographic template


De beste metodene for å designe tidslinjeinfografikk:

 • Bruk en sentrallinje som du kan knytte forskjellige tidspunkter til.
 • Bruk uthevet skrifttype med kontrast til å fremheve året og navnet på hver hendelse.
 • Illustrer hvert tidspunkt med et enkelt ikon.
 • Gi en kort beskrivelse av hvert tidspunkt der det er nødvendig.

Ser du etter flere tidslinjemaler, eksempler og designtips? Les vår guide til hvordan å lage tidslinjeinfografikk og vår post med 20 eksempler på tidslinjemaler.

 

4. Maler til prosess-infografikk

Mens en tidslinjeinfografikk viser til forskjellige tidspunkter, er en prosess-infografikk ideell for å gi en oppsummering eller en oversikt over trinn i en prosess.

Prosess-infografikk lar deg gjøre hvert trinn enkelt og tydelig. De fleste prosess-infografikker følger en rett flyt fra top til bunn eller fra venstre til høyre.

Denne malen til prosess-infografikk bruker for eksempel forskjellige farger på overskriftene i hvert trinn. Legg merke til hvordan fargene på de nummererte ikonene på høyre side av infografikken er samstemte med overskriftene.

process infographic template


Bruk retningsvisere som piler, linjer og andre former som leder øynene i en bestemt retning til å få informasjonen til å flyte.

For eksempel bruker denne malen til prosess-infografikk en pil til å visualisere rekkefølgen i hvert trinn. Denne enkle oppsummeringen av prosessen er perfekt å inkludere i en presentasjon eller en video:

process infographic template


Hvis du har mange trinn du trenger å få inn i en prosess-infografikk, så prøv å bruke en “slange”-layout. Trinnene vil gå frem og tilbake på tvers av en side i en S-form. Dette vil bidra til at du sparer plass:

process infographic template


De beste metodene for å lage en prosess-infografikk:

 • Nummerer hvert trinn i en prosess slik at den blir enkel å følge.
 • Bruk en layout med S-form for å få plass til mange trinn på én side.
 • Bruk visuelle signaler som piler for å vise hvor leseren bør fortsette.
 • Skriv overskriftene i en annen skrifttype og farge enn annen tekst for å få dem til å skille seg ut.

Ønsker du flere maler til prosess-infografikk og tips til prosessvisualisering? Sjekk ut vår guide til å lage prosessinfografikk.

 

5. Geografiske infografikkmaler

Ønsker du å visualisere stedsbasert data, demografisk data eller store mengder data? I så fall kan du prøve å bruke en geografisk infografikkmal.

Geografisk infografikk har kartdiagrammer i sitt visuelle fokus. Forskjellige typer kartdiagrammer passer bra til forskjellige typer data.

For eksempel bruker denne malen til geografisk infografikk et varmekart for å vise regioner hierarkisk:

geographic infographic template


Men dersom du simpelthen bare ønsker å peke ut steder på et kart, kan du bruke ikoner og små merkelapper:

geographic infographic template


Geografiske infografikkmaler kan også brukes til å sammenligne data etter region eller demografi. Du kan gjør dette ved å plassere flere kart ved siden av hverandre.

For eksempel bruker denne geografiske infografikkmalen kart av forskjellige land til å sammenligne forskjellige populasjoner i USA etter rase:

geographic infographic template


De beste metodene for å lage en geografisk infografikk:

 • Bruk et varmekart til å visualisere folketetthet etter område, og for å lage hierarkisk data.
 • Bruk en kartserie til å sammenligne stedbasert informasjon eller til å vise endringer over tid.
 • Sett tydelige navn på kartet for å gjøre dataene enklere å forstå med en rask kikk.

Vil du ha flere geografiske infografikkmaler, eksempler og designtips? Vi har en egen designguide til geografisk infografikk.

 

6. Sammenlignende infografikkmaler

Mange synes det er vanskelig å velge mellom flere alternativer.

catsup

Enten du ønsker å sammenligne alternativer på en nøytral måte, eller om du ønsker å få et alternativ til å se bedre ut, kan en sammenlignende infografikk gjøre det.

Vanligvis deles sammenlignende infografikk på midten enten vertikalt eller horisontalt, med et alternativ på hver side.

For eksempel tilbyr denne sammenlignende infografikkmalen en nøytral sammenligning av to telefoner. Telefonenes spesifikasjoner er listet opp ned langs midten av infografikken, noe som gjør det enkelt å sammenligne begge alternativer:

comparison infographic template


Bruk kontrastfarger til å skille to alternativer fra hverandre. Du kan også bruke en lysere, mer iøynefallende farge til å fremheve alternativet du ønsker at leserne skal velge.

Denne sammenlignende infografikkmalen bruker kontrastfarger til å fremheve forskjellene mellom de to alternativene:

comparison infographic template


Dersom du ønsker å sammenligne mer enn to ting, så funker det ikke å bare dele infografikken i to. Da må du dele infografikken inn i flere deler.

comparison infographic template


De beste metodene for å lage en sammenlignende infografikk:

 • Del infografikken i to for å vise to alternativer.
 • Del infografikken i flere deler for å vise flere enn to alternativer.
 • Skill to alternativer ved å bruke bakgrunnsfarger med kontrast.
 • Bruk en lysere farge til å fremheve det alternativet du vil at leserne skal velge.

For å se over 20 maler til sammenlignende infografikk og designtips, les vår designguide til sammenlignende infografikk.

 

7. Maler til hierarkisk infografikk

En hierarkisk infografikk kan organisere informasjon fra størst til minst.

Et kjent eksempel på dette er pyramidevisualiseringen til Maslows behovspyramide. Menneskehetens viktigste behov som base av pyramiden, oppadstigende til menneskehetens minst viktige behov i det lille segmentet på toppen.

pyramid chard template

Du kan bruke et lignende pyramidedigram til en stor mengde hierarkisk informasjon. For eksempel viser denne hierarkiske infografikkmalen de mest effektive læringsmetodene, hvor metoden med best bevaring av kunnskap er på bunnen:

hierarchical infographic template


For å visualisere en kommandokjede, eller for å vise hvordan noe deles opp i flere deler, bruker organisasjoner flytskjema. For eksempel bruker denne hierarkiske infografikkmalen to flytskjema for organisasjoner til å vise kommandokjeden i selskapet:

organizational chart template


Klikk på malen ovenfor for å komme inn på vårt online verktøy for organisasjonsdiagrammer. Rediger malen slik du liker den. Du trenger ingen erfaring med design.

8. Maler til listeinfografikk

Hvis du vil dele tips, en liste av kilder, eller en liste av eksempler, hvorfor ikke lage en listeinfografikk?

Maler til listeinfografikk er vanligvis ganske rett frem. Målet er å gjøre dem mer iøyenfallende  enn vanlige lister. Visualer som ikoner kan erstatte punkter, og kreative skrifttyper og farger kan få hvert element til å skille seg ut.

Hvis du nummererer punktene på listen din, kan det bidra til informasjonsflyt. Denne malen til listeinforgrafikk bruker ikoner av forskjellige farger slik at hvert nummer til å skille seg ut:

list infographic template


Selv om innholdet ditt består av en liste, betyr ikke det at du må bruke vanlige layouts som går fra top til bunn.

Denne listeinfografikken følger ingen spesiell rekkefølge for eksempel. I stedet er punktene lagt rundt hovedtemaet, med forskjellige bakgrunnsfarger slik at hvert punkt skiller seg ut:

list infographic template


Se etter kreative måter å legge ut punktene på listen din. Lek med publikums forventninger og inkludere friske designelementer for å gi dem en mer behagelig opplevelse.

Til eksempel bruker denne malen til listeinfografikk en layout med S-form slik at øynene ledes frem og tilbake på tvers av siden. Ikonene med lyse farger står i kontrast til den blå bakgrunnen, noe som gjør designet spennende:

list infographic template


De beste metodene for å lage en listeinfografikk:

 • Nummerer punktene på listen din for bedre informasjonsflyt.
 • Erstatt punkter med ikoner for å illustrere punktene.
 • Variere fargen på skrift, bakgrunner eller ikoner på hvert punkt slik at designet ser spennende ut.
 • Prøv ukonvensjonelle layouts som S-formet layouts eller sirkulære layouts.

 

9. Maler til CV-infografikk

Med et stadig tøffere arbeidsmarked må jobbsøkere finne kreative metoder for å skille seg ut. Derfor har CV-infografikk blitt veldig populært de siste årene.

CV-infografikk kommer som oftest ikke til å fullstendig erstatte tradisjonelle CVer, men det er flotte dokument å ta med på et intervju, publisere på en jobbportal, eller å inkludere i en søknad over e-post.

Denne malen til CV-infografikk har for eksempel et dempet og minimalistisk fargevalg. Enkle ikoner og et sidefelt gir noen subtile utsmykninger til designet:

infographic resume template


Lag en overskrift til CVen som beskriver dine ferdigheter og erfaringer. For eksempel bruker denne CV-infografikken et enkelt tankekart med illustrative ikoner til å visualisere jobb-kandidatens erfaring:

infographic resume template


Gi CV-infografikken din dekorative rammer som reflekterer din personlighet og hvem du er. Til eksempel utstråler bladene på rammen i denne CV-infografikken en rolig og vennlige følelse. Perfekt for en kundeservice rådgiver:

infographic resume template


De beste metodene for å lage en CV-infografikk:

 • Lag en overskrift til CVen som reflekterer din personlighet og hvem du er.
 • Dekorere CV-infografikken ved å legge til selskapslogoer, ikoner og datavisualiseringer.
 • Bruk søyle- eller linjediagram til å vise profitt eller vekst.
 • Bruk en ordsky til å visualisere relevante nøkkelord som ferdigheter eller verdier.

Ser du etter en mer dyptgående guide til hvordan å lag CV-infografikk? Klikk her. 

Eller sjekk denne samlingen av 20+ maler til CV-infografikk.

BONUS: Diagrammer til infografikk

Så fort du har valgt layout til din infografikk, vil neste steg være å finne ut hvordan du skal visualisere data med diagrammer. Avhengig av dataene dine og målet med infografikken, vil du kanskje ønske å endre et eksisterende diagram i en mal til noe som passer bedre.

I Venngage bruker vi ICCORmetoden til å velge ut de beste diagrammene. Typen diagram du velger bør avhenge av målet med diagrammet.

ICCOR står for:

 • Inform: formidle et viktig budskap eller data som ikke trenger mye kontekst for å bli forstått
 • Compare: vis likheter og forskjeller mellom verdier og deler av et hele
 • Show change: visualisere trender over tid og sted
 • Organize: vis grupper, mønstre, rangeringer og rekkefølger
 • Reveal Relationships: vis sammenhenger mellom variabler og verdier

Denne infografikken oppsummerer hvordan å velge riktig diagram avhengig av målet ditt:

types of infographics


Med disse 9 essensielle typene infografikk vil du være i stand til å visualisere de fleste typer informasjon.

Fortsatt usikker på hva en infografikk er og hvorfor du bør bruke en? Vår post Hva er en infografikk? kan fortelle deg alt du trenger å vite.

Klar for å komme i gang med å designe en infografikk? Denne korte videoen viser deg hvordan å lage en infografikk med 5 trinn:


9 forskjellige infografikker og når du skal bruke dem [+ infografikkmaler]
Rate this post